Vitajte na stránke
spoločnosti Tunguard, s.r.o.

Naša spoločnosť sa už od roku 2012 venuje inžinierskej a poradenskej činnosti
v oblasti protipožiarnej bezpečnosti, bezpečnosti prevádzky a vetraniu tunelov.

V oblasti bezpečnosti tunelov spolupracujeme s poprednými odborníkmi s celosvetovou pôsobnosťou.

Vitajte na stránke spoločnosti Tunguard, s.r.o.

Naša spoločnosť sa už od roku 2012 venuje inžinierskej a poradenskej činnosti v oblasti protipožiarnej bezpečnosti, bezpečnosti prevádzky a vetraniu tunelov.

V oblasti bezpečnosti tunelov spolupracujeme s poprednými odborníkmi s celosvetovou pôsobnosťou.

SME ŠPECIALISTI A VENUJEME SA:

• Protipožiarnej bezpečnosti tunelov
• Vetraniu tunelov
• Rizikovým analýzam a analýzam prepravy ADR
• 1D a 3D simuláciám
• Posudzovaniu bezpečnosti tunelov
• Inšpekciám tunelov


SME ČLENMI:

STA (http://www.sta-ita-aites.sk/)
ITA COSUF (http://www.ita-cosuf.org/)
PIARC (https://www.piarc.org/en/)

blank

Náš tím:

blank

Ivan
manager

blank

Ivan
manager

blank

Ivan
manager

blank

Ivan
manager

Naším zameraním je

blank

PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ
Riešime protipožiarnu bezpečnosť tunelov v zmysle národných i medzinárodných štandardov. Spolupracujeme pri tvorbe predpisov, a aktívne sa podieľame na tvorbe národnej koncepcie protipožiarnej bezpečnosti cestných a železničných tunelov.

blank

VETRANIE
Navrhujeme všetky typy vetrania tunelov a overujeme ich najnovšími 1D a 3D simulačnými nástrojmi. V oblasti vetrania sa venujeme vývoju autonómnej regulácii prúdenia vzduchu.

blank

BEZPEČNOSTNÁ DOKUMENTÁCIA A RIZIKOVÉ ANALÝZY
Vypracovávame bezpečnostnú dokumentáciu a posudzujeme bezpečnosť tunelov vo všetkých etapách jeho životnosti. Vybranými vedeckými metódami a postupmi kvantifikujeme a kvalifikujeme riziká, a tak znižujeme investičné náklady pri zachovaní požadovanej úrovne bezpečnosti.

blank

INŠPEKCIE TUNELOV
V spolupráci s partnermi a v rozsahu požiadaviek NV SR č. 344/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely vykonávame inšpekcie cestných tunelov.

Naše projekty

blank

Cestný tunel Ovčiarsko, D1, SR
Cestný tunel Žilina, D1, SR
Cestný tunel Korbelka, D1, SR
Cestný tunel Havran, D1, SR
Cestný tunel Poľana, D3, SR
Cestný tunel Svrčinovec, D3, SR
Cestný tunel Horelica, D3, SR
Cestný tunel Považský Chlmec, D3, SR
Cestný tunel Šibenik, D1, SR
Cestný tunel Bikoš, R4, SR
Cestný tunel Okruhliak, R4, SR
Cestný tunel Branisko, D1, SR
Cestný tunel Bôrik, D1, SR
Cestný tunel Stránov, I/16, ČR
Cestný tunel Poříčí, D11, ČR
Cestný tunel Opevnění, D11, ČR
SVD G‐N, priepust v km 4,0 prívodného kanála – úprava pre cestnú dopravu, SR
Železničný tunel Turecký Vrch, SR
Železničný tunelový komplex Dúbrava – Zámčisko, SR
Železničný tunel Milochov, SR
Železničný tunel Diel, SR
Železničný tunel Štrba, SR
Železničný tunel Hencnava, SR
Železničný tunel Dúbrava, SR

Železničný tunel Zámčisko, SR
Železničný tunel Chotýčanský, ČR
Železničný tunel Hosínský, ČR
Železničný tunel Nemaše, ČR
Cestný tunel Bad Godesberg, B9, DE
Cestný tunel Rofla, A13, CH
Cestný tunel Crapteig, A13, CH
Cestný tunel Bärenburg, A13, CH
Cestný tunel Flüelen, A4, CH
Železničná stanica Štrasburg, FR
Železničný komplex tunelov Koper – Divača, SI Podzemná vodná elektráreň Atdorf, DE
Obchodné centrum Citywest, Zürich, CH
Výšková budova Roche Rotkreuz, Basel, CH
Obchodné centrum Sihlcity, Zürich, CH
Obytný súbor Trnava Zátvor II, SR
Obytný súbor Vráble, SR
Projekt Národného futbalového štadióna, Bratislava, SR
Analýza použitia SHZ v slovenských cestných tuneloch, SR
Technický predpis TP 04/2006 Požiarna bezpečnosť cestných tunelov
Revízia technickej normy STN 73 7507 Projektovanie cestných tunelov

naši partneri

blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank

naši Zákazníci

blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank

kontakty

Tunguard, s.r.o.
Ing. Róbert Očkaják


+421 907 318 739
info@tunguard.sk


IČO 46695907
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Vložka číslo č. 30299/V

Kancelária
Žižkova 39, 040 01 Košice

Sídlo spoločnosti
Osloboditeľov 103/99, 044 11 Trstené pri Hornáde

Scroll to Top
Scroll to Top